Deccan Multispeciality Hardikar Hospital

Welcome to DECCAN MULTISPECIALITY !!!

Deccan Multispeciality Hardikar Hospital
Doctors
DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS
General Ortho & Trauma
• Dr. Sharad Hardikar
• Dr. Madan Hardikar
• Dr. Sriniwas Prakash
• Dr. Onkar Lande
• Dr. Arun Salunke
• Dr. Prashant Rokade
• Dr. Sachin Nagapurkar
• Dr. Amit Kale
Joint Replacement
• Dr. Saurabh Giri
• Dr. Manoj Todkar
• Dr. Sachin Nagapurkar
• Dr. Abhijeet Patil
Spine
• Dr. Sunil Nadkarni
• Dr. Trimbak Dapkekar
• Dr. Rahul Choudhari
• Dr. Milind Jaiswal
• Dr. Tushar Pisal
• Dr. Nitesh Agarwal
Hand
• Dr. Pankaj Jindal
Arthroscopy
• Dr. Umesh Jadhav
• Dr. Manoj Todkar
• Dr. Saurabh Giri
• Dr. Ashutosh Ajari
• Dr. Harsal Saoji
• Dr. Nilesh Kamat
• Dr. Mangesh Darekar
DEPARTMENT OF PLASTIC SURGERY & DERMATOLOGY
• Dr. Amey Bindu
• Dr. Poonam Tapasale
DEPARTMENT OF GENERAL & LAPAROSCOPIC SURGERY
• Dr. Rajendra Gundawar
• Dr. Shrikant Kurhade
• Dr. Sushil Deshmukh
• Dr. Anand Ghiya
• Dr. Kiran Jadhav
DEPARTMENT OF RHEUMATOLOGY
• Dr. Nagnath Khadake
• Dr. Gayatri Ekbote
DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
• Dr. Machchindra Nilange
• Dr. Sandeep Jawale
• Dr. Vivek Bonde
• Dr. Tushar Borde
DEPARTMENT OF UROLOGY
• Dr. Sunil Mhaske
• Dr. Sagar Bhalerao
• Dr. Harshad Toshniwal
DEPARTMENT OF NEUROLOGY
• Dr. Sandeep Borase
DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE
• Dr. Govind Kulkarni
• Dr. Yogesh Lad
DEPARTMENT OF CHEST MEDICINE
• Dr. Vinay Dharmadhikari
• Dr. Himanshu Pophale
• Dr. Swapnil Kulkarni
DEPARTMENT OF NEPHROLOGY
• Dr. Aditya Bhabhe
DEPARTMENT OF CARDIOLOGY
• Dr. Amit Sinkar
• Dr. Naresh Munot
DEPARTMENT OF ONCOLOGY
• Dr. Mangesh Mekha
DEPARTMENT OF MAXILLO FACIAL SURGERY
• Dr. Laxman Malkunje
• Dr. Sujay Kulkarni
• Dr. Chinmay Gokhale
DEPARTMENT OF ANAESTHESIA
• Dr. Surekha Deshpande
• Dr. Yashodhan Deshpande
• Dr. Aditi Penukar
• Dr. Neeta Bonde
• Dr. Natraj Sadafule
DEPARTMENT OF DIAGNOSTIC
• Dr. V. D. Kulkarni
• Dr. Meghana Hardikar
• Dr. Yadav Munde
• Dr. Sanjay Joshi
DEPARTMENT OF DENTISTRY
• Dr. Dipali Magar


CONTACT US© Deccan Multispeciality. All rights reserved.